Co, gdzie, kiedy

Projekt „Czas na czyste powietrze – program rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców woj. Warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” swoją realizacją obejmuje 4 aktywne działania edukacyjne.

  • Pierwsze działanie pt. „Promotorzy zmian” – szkolenie dla pracowników socjalnych, samorządowców, liderów lokalnych organizacji pozarządowych z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Program skierowany jest do członków Parafialnych Zespołów Caritas z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 20 godzinnym programem edukacyjnym. Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych problemów ekologicznych jakim jest konieczność poprawy czystości powietrza, a to zależy od indywidualnych postaw każdego człowieka. Uczestnicy będą mieli okazję poznania możliwości dotowanej wymiany źródła ciepła bądź wykonania termomodernizacji przedstawili te możliwości w swoich środowiskach.

  • Następne działanie „Rzecznicy czystego powietrza” – program dla parafialnych zespołów caritas z woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego” skierowane jest do członków Parafialnych Zespołów Caritas z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 4 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 28 godzinnym programem edukacyjnym. Program zakłada, że liderzy w swoim środowisku lokalnym rozpowszechnią wiedzę na temat możliwości wymiany źródła ciepła bądź wykonania termomodernizacji i przedstawią swoim sąsiadom korzyści ekonomicznie i ekologicznie takiej wymiany.

  • Dla właścicieli domów jednorodzinnych zasilanych konwencjonalnymi źródłami ciepła zaplanowano szkolenia „Sprawiedliwi dla powietrza” – warsztaty dla właścicieli gospodarstw domowych z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”. Zapraszamy do udziału w nowym programie skierowanym do właścicieli gospodarstw domowych. Nabór do programu jest otwarty dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 20 godzinnym programem edukacyjnym. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani w jaki sposób skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła w swoich domach, bądź skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

  • W projekcie zaplanowano również imprezę plenerową upowszechniającą wiedzę związaną z ochroną klimatu i czystością powietrza, którą zaplanowano na wrzesień 2022 „Dzień czystego powietrza” . W 2020 roku ONZ ustanowił 7 września Międzynarodowym Dniem Czystego Powietrza. Celem inicjatywy jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia, produktywności, gospodarki i środowiska, a także wykazanie ścisłego związku między jakością powietrza a innymi wyzwaniami środowiskowymi i rozwojowymi, takimi jak zmiana klimatu i globalne cele zrównoważonego rozwoju. Program imprezy będzie urozmaicony, a wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, wystawy, konkursy, pokazy, gry, zabawy. Zajęcia kreatywne, warsztaty edukacyjne będą podstawową formą edukacji aktywnej. Poza nimi zaplanowane zostaną konkursy aktywizujące uczestnika do wysiłku intelektualnego w tematyce przyrodniczej. Ponadto elementem programu będą wystawy, zarówno bierne, jak i aktywizujące, będące prostą lub złożoną kompozycją środków dydaktycznych, eksponowane w jednym miejscu w celach poznawczych, kształcących świadomość przyrodniczą i motywujących do zmiany postaw wobec środowiska.